KERKOHEN INFERMIERE DENTARE OSE ASISTENTE DENTARE NE KATAR (vajza)

INFERMIERE DENTARE NE KATAR

 Kriteret:

 • Aplikantet duhet te jene te dipllomuara per infermieri
 • Pranohen vetem aplikante te gjinise femer
 • Niveli i gjuhes angleze duhet te jete mbi mesatar
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi
 • Aplikantet duhet te kene deshmi penaliteti te paster
 • Eksperienca ne klinike dentare eshte plus

 

Benefitet:

 • Paga fillestare 1000 $ në muaj
 • Bileta e avionit mbulohet nga punedhenesi
 • Kontrata eshte e rinovueshme
 • Leje vjetore te paguara
 • Transport i mbuluar nga punedhenesi
 • Sigurim shendeti

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Eshte pergjegjese per dekontaminimin e pajisjeve dentare
 • Te mirembaje pajisjet dentare
 • Te mirembaje dosjet e pacienteve , perfshire shenimet e stomatologut
 • Te asistoje me efikasitet stomatologun dhe kolege te tjere/a ne procedurat e nevojshme
 • Para cdo seance te beje gati sallen e operacionit dhe pajisjet e nevojshme
 • Specializime dhe trajnime nga punedhenesi

Si të aplikoni:
Për të aplikuar dërgoni nje CV tuajën në Anglisht me foto me subject :

 infermiere katar ne adresen tone te email-it: contact@anarecruitmentagency.com

 

Facebook: Ana Recruitment Agency

Website: anarecruitmentagency.com

Telefon: 0682889993

 

JU MIREPRESIM 🙂

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *